Brak ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemca – z czym się wiąże?

Ubezpieczenie zdrowotne to ważna kwestia pobytu w Polsce cudzoziemców. Dotyczy to w szczególności osób, które nie posiadają karty EKUZ, np. Ukraińców. Brak ubezpieczenia zdrowotnego niesie ze sobą przykre konsekwencje finansowe, ale również może wydłużyć czas udzielania pomocy. Brak ubezpieczenia może w znaczącym stopniu wpływać na zakres i jakość usług medycznych.

Ubezpieczenie dla cudzoziemca

Polska honoruje karty EKUZ, jednak nie są one nadawane mieszkańcom wszystkich państw, szczególnie wschodniej Europy. Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca wirusy w czerwonych porzeczkach to forma ochrony, która jest obowiązkowa w przypadku ubiegania się o wizę. Przy pobytach czasowych wiele osób lekceważy konieczność jej posiadania, a przecież w Polsce świadczenia zdrowotne nie są bezpłatne. Osoby nieposiadające ubezpieczenia narażają się na spore koszty, które mogą wielokrotnie przewyższyć sumę składek dobrowolnej polisy

Brak ubezpieczenia – jakie problemy z tego wynikają?

Brak ubezpieczenia to sytuacja trudna zarówno dla chorego, jak i przyjmującej go placówki. Brak ubezpieczenia powoduje konieczność płacenia za każdą wizytę z własnej kieszeni – rachunek wystawiony przez szpital może być więc kolosalny. Stawki za każdy zabieg czy dzień leczenia są bardzo wysokie, a brak środków może spowodować odmowę świadczenia usług medycznych. Obcokrajowiec nie będzie mógł wówczas skorzystać z wizyty u stomatologa czy otrzymać recepty od lekarza. Jedyne świadczenia, które będą mu udzielone dotyczą ratowania zdrowia i życia. W razie nieszczęśliwego wypadku kłopoty ma nie tylko poszkodowany, ale również jego rodzina. Koszty sprowadzenia chorego do ojczystego kraju potrafią sięgać kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy polskich złotych. Wystarczy posiadać wykupioną polisę ubezpieczeniową, by nie martwić się żadnymi kosztami i móc korzystać z usług lekarza na normalnych zasadach.